قاری ایرانی که رؤسای دول اسلامی را محزون ساخت،فقط خواهشا تا آخر گوش بدید،جالبه!