سلام  ی سخنرانی تأثیرگذار از استاد انصاریان که با اینکه قدیمیه ولی  دوباره گوش دادن بهش خالی از لطف نیست ولی فقط ی چیزی....

عاجزانه از خواهران گرامی تقاضا دارم این ویدیو رو نبینن و نگوشن!!چون بیشتر به درد پسرا میخوره.مدت زمان: 5 دقیقه 43 ثانیه